Istraživači

PERSONALNE STRANICE ENTOMOLOGIJA

Dr Dejan Marčić – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Goran Andrić – viši naučni saradnik, detaljnije...Dr Irena Međo – naučni saradnik, detaljnije...Dr Marijana Pražić Golić– naučni saradnik, detaljnije...

Mirjana Prijović – istraživač saradnik, detaljnije...

dipl. ing. Ivana Marić - istraživač saradnik, detaljnije...Dr Petar Klјajić – naučni savetnik, detaljnije...Dr Tanja Drobnjaković – naučni saradnik, detaljnije..

 

Dr Ivana Jovičić – naučni saradnik, detaljnije...

 

PERSONALNE STRANICE FITOPATOLOGIJADr Jovana Hrustić – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Emil Rekanović – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Bojan Duduk – naučni savetnik, detaljnije...

 

Dr Milica Mihajlović – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Svetlana Milijašević-Marčić – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Jelena Mitrović – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Ivana Potočnik – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Miloš Stepanović – naučni saradnik, detaljnije...Dr Brankica Pešić – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Bilјana Todorović – viši naučni saradnik, detaljnije...

 

Master Inž. Jelena Luković – istraživač pripravnik, detaljnije...

PERSONALNE STRANICE HEMIJA

Dr Tijana Đorđević – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Rada Đurović-Pejčev – viši naučni saradnik, detaljnije...Dr Anđelka Tomašević – naučni saradnik, detaljnije...

 


 PERSONALNE STRANICE TOKSIKOLOGIJA

Dr Slavica Gašić – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Marija Stevanović – naučni saradnik, detaljnije...

 

PERSONALNE STRANICE ZOOLOGIJA

Dr Goran Jokić – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Tanja Blažić – naučni saradnik, detaljnije...

 

PERSONALNE STRANICE HERBOLOGIJA

 

Dr Jelena Gajić Umilјendić – istraživač saradnik, detaljnije...

Dr Vladan Jovanović – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Ljilјana Radivojević – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Ljilјana Šantrić – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Marija Sarić-Krsmanović– naučni saradnik, detaljnije...