Istraživači

PERSONALNE STRANICE ENTOMOLOGIJA

Dr Dejan Marčić – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Goran Andrić – naučni saradnik, detaljnije...Irena Međo – naučni saradnik, detaljnije...Marijana Pražić Golić– naučni saradnik, detaljnije...

Mirjana Prijović – istraživač saradnik, detaljnije...

Dr Pantelija Perić – naučni savetnik, detaljnije...Dr Petar Klјajić – naučni savetnik, detaljnije...Drobnjaković Tanja – naučni saradnik, detaljnije..

 

 

PERSONALNE STRANICE FITOPATOLOGIJADr Jovana Hrustić – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Emil Rekanović – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Bojan Duduk – naučni savetnik, detaljnije...

 

Dr Milica Mihajlović – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Svetlana Milijašević-Marčić – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Jelena Mitrović – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Ivana Potočnik – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Miloš Stepanović – naučni saradnik, detaljnije...Dr Brankica Tanović – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Bilјana Todorović – viši naučni saradnik, detaljnije...

 

PERSONALNE STRANICE HEMIJA

Dr Tijana Đorđević – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Rada Đurović-Pejčev – naučni saradnik, detaljnije...Dr Anđelka Tomašević – naučni saradnik, detaljnije...

 


 PERSONALNE STRANICE TOKSIKOLOGIJA

Dr Slavica Gašić – naučni savetnik, detaljnije...

Dr Dragica Brkić – naučni saradnik, detaljnije...

 

PERSONALNE STRANICE ZOOLOGIJA

Dr Marina Vukša – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Goran Jokić – naučni saradnik, detaljnije...

 

PERSONALNE STRANICE HERBOLOGIJA

 

Dr Jelena Gajić Umilјendić – istraživač saradnik, detaljnije...

Dr Vladan Jovanović – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Ljilјana Radivojević – viši naučni saradnik, detaljnije...

Dr Ljilјana Šantrić – naučni saradnik, detaljnije...

Dr Marija Sarić-Krsmanović– naučni saradnik, detaljnije...