Laboratorija za hemiju i ekotoksikologiju

Rukovodilac Laboratorije za hemiju i ekotoksikologiju

Dr Tijana Đorđević

Saradnici:

Dr Rada Đurović-Pejčev 
Dr Anđelka Tomašević
Dr Marija Stevanović

Milena Spasojević
Milojka Drobnjaković

 

Istraživačka delatnost

 • Proučavanje procesa degradacije pesticida u životnoj sredini,
 • Ispitivanje sekundarnih metabolita biljaka sa potencijalnim biopesticidnim dejstvom,
 • Razvoj metoda analitike pesticida prirodnog porekla,
 • Razvoj metoda za određivanje ostataka pesticida i drugih toksikanata u poljoprivrednim proizvodima i životnoj sredini,
 • Određivanje ostataka pesticida u poljoprivrednim proizvodima, zemljištu i vodi,
 • Određivanje toksičnih elemenata u poljoprivrednim proizvodima, zemljištu i vodi,
 • Ekotoksikološka ispitivanja pesticida i drugih toksikanata,
 • Ispitivanja u vezi sa zaštitom od trovanja pesticidima.

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

 • Ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina pesticida za primenu u poljoprivredi i javnom zdravstvu,
 • Ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilja (mineralna đubriva) i oplemenjivača zemljišta,
 • Procena hemijskih i fizičkih osobina sredstava za zaštitu bilja,
 • Procena sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u životnoj sredini,
 • Procena ostataka sredstava za zaštitu bilja i izloženost potrošača,
 • Ekotoksikološka procena sredstava za zaštitu bilja.

 

CENOVNIK USLUGA - Laboratorija za hemiju i ekotoksikologiju   

PRAVILO ODLUČIVANJA - Laboratorija za hemiju i ekotoksikologiju