Projekti

Za razliku od nekih drugih celina ove publikacije, izrada ove celine je, gotovo za ceo protekli istorijski period, morala biti oslonjena na rezultate istraživanja izuzetno obimne arhivske dokumentacije INEP-a iz perioda 1959-1990. i delimično dokumentacije Instituta za istraživanja u poljoprivredi „Srbija” iz perioda 1991-2006. godine. Pregledom tih izvora vrlo brzo je ustanovljeno da u obe institucije nije vođena bilo kakva sistematizovana evidencija o realizaciji naučnoistraživačkih projekata, niti je sačuvana dokumentacija o projektima hronološki povezivana, tematski objedinjavana i fizički arhivirana u posebne celine. Istraživanje je dodatno otežalo i karakteristično vremensko razdoblje u kome su se neprekidno menjali organizacioni oblici saveznih, republičkih i drugih finansijera projekata, vremenski periodi trajanja projekata, njihovi nazivi, oblici i forme ugovora i izveštaja o projektima, a naročito obim i vrsta podataka u njima. Zato su, uprkos naporu i želji da podaci ove celine budu potpuni, oni ostali fragmentarni. Ali, i kao takvi, mogu da predstave sve relevantne aspekte naučnoistraživačkog rada ovog instituta u proteklih 50 godina.