Projekti

Za razliku od nekih drugih celina ove publikacije, izrada ove celine je, gotovo za ceo protekli istorijski period, morala biti oslonjena na rezultate istraživanja izuzetno obimne arhivske dokumentacije INEP-a iz perioda 1959-1990. i delimično dokumentacije Instituta za istraživanja u poljoprivredi „Srbija” iz perioda 1991-2006. godine. Pregledom tih izvora vrlo brzo je ustanovljeno da u obe institucije nije vođena bilo kakva sistematizovana evidencija o realizaciji naučnoistraživačkih projekata, niti je sačuvana dokumentacija o projektima hronološki povezivana, tematski objedinjavana i fizički arhivirana u posebne celine. Istraživanje je dodatno otežalo i karakteristično vremensko razdoblje u kome su se neprekidno menjali organizacioni oblici saveznih, republičkih i drugih finansijera projekata, vremenski periodi trajanja projekata, njihovi nazivi, oblici i forme ugovora i izveštaja o projektima, a naročito obim i vrsta podataka u njima. Zato su, uprkos naporu i želji da podaci ove celine budu potpuni, oni ostali fragmentarni. Ali, i kao takvi, mogu da predstave sve relevantne aspekte naučnoistraživačkog rada ovog instituta u proteklih 50 godina.

 

Projekat: BEST4SOIL - (period realizacije: 2018-2021)

Projekat Best4Soil počeo je 12. novembra 2018. godine i sada je u fazi kreiranja informacionih listova, baza podataka, videozapisa i aktivnosti povezivanja. Projektom Best4Soil mi stvaramo mrežu zajednica prakse u Evropi, povezujemo proizvođače, savetodavce, nastavnike i istraživače. Ova mreža promoviše znanje o 4 najbolje mere (kompost, zelenišno đubrivo, anaerobna dezinfestacija i (bio)solarizacija) za suzbijanje prouzrokovača bolesti koji se prenose zemljištem koje su spremne za primenu. Napravili smo vebsajt, organizujemo sastanke i druga okupljanja u 20 evropskih zemalja gde razmenjujemo znanje o zdravlju zemljišta sa našim zajednicama prakse. Glavni cilj Best4Soil tematske mreže je da održi, poboljša ili ponovo uspostavi zdravlje zemljišta u Evropi. Mi obezbeđujemo baze podataka slobodnog pristupa sa informacijama o seriji patogena i nematoda koje napadaju povrtarske, ratarske i pokrovne useve, kako bismo pomogli proizvođačima da naprave odgovarajući plodored i inovativnu strategiju suzbijanja.

Best4Soil finansira Evropska unija u okviru Horizon 2020 Programa kao aktivnost koordinacije i podrške u okviru GA broj 817696

Saznajte više...