Laboratorija za primenjenu entomologiju

Rukovodilac Laboratorije za primenjenu entomologiju

Dr Dejan Marčić

Saradnici:

Dr Petar Klјajić
Dr Goran Andrić

dipl. inž. Mirjana Prijović
Dr Irena Međo
Dr Marijana Pražić-Golić
Dr Tanja Drobnjaković
Dr Ivana Jovičić
Dipl. inž. Ivana Marić
 

Naučno-istraživačka delatnost

  • Proučavanje biologije i ekologije fitofagnih vrsta insekata i grinja i njihovih predatora i parazitoida
  • Proučavanje rezistentnosti insekata i grinja na insekticide i akaricide
  • Proučavanje efekata biopesticida i drugih proizvoda prirodnog porekla na insekte i grinje
  • Proučavanje efekata insekticida i akaricida na biološke parametre i populacioni rast insekata i grinja
  • Istraživanje mogućnosti integrisanja hemijskih, bioloških i drugih mera zaštite bilјa i bilјnih proizvoda od štetnih insekata i grinja

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Ispitivanje biološke efikasnosti insekticida i akaricida u suzbijanju štetnih vrsta insekata i grinja za potrebe registracije i razvoja
  • Fitosanitarni pregled infestacije bilјa i bilјnih proizvoda štetnim insektima i grinjama
  • Praćenje dinamike populacija insekata i grinja u funkciji izveštajno-prognozne službe

 

Grupna fotografija - ENTOMOLOGIJA
Grupna fotografija - ENTOMOLOGIJA

P1010007
P1010007

P3240298
P3240298

P3240299
P3240299

P3240301
P3240301

12