Laboratorija za primenjenu entomologiju

Rukovodilac Laboratorije za primenjenu entomologiju

dr Dejan Marčić, naučni savetnik

Saradnici:

dr Petar Klјajić, naučni savetnik
dr Pantelija Perić, naučni savetnik
dr Goran Andrić, naučni saradnik

dipl. inž. Mirjana Prijović, istraživač-saradnik
dipl. inž. Irena Međo, istraživač-saradnik
dipl. inž. Marijana Pražić-Golić, istraživač-saradnik
dipl. inž. Tanja Drobnjaković, istraživač-saradnik
Jelena Drča, tehnički saradnik

Naučno-istraživačka delatnost

  • Proučavanje biologije i ekologije fitofagnih vrsta insekata i grinja i njihovih predatora i parazitoida
  • Proučavanje rezistentnosti insekata i grinja na insekticide i akaricide
  • Proučavanje efekata biopesticida i drugih proizvoda prirodnog porekla na insekte i grinje
  • Proučavanje efekata insekticida i akaricida na biološke parametre i populacioni rast insekata i grinja
  • Istraživanje mogućnosti integrisanja hemijskih, bioloških i drugih mera zaštite bilјa i bilјnih proizvoda od štetnih insekata i grinja

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Ispitivanje biološke efikasnosti insekticida i akaricida u suzbijanju štetnih vrsta insekata i grinja za potrebe registracije i razvoja
  • Fitosanitarni pregled infestacije bilјa i bilјnih proizvoda štetnim insektima i grinjama
  • Praćenje dinamike populacija insekata i grinja u funkciji izveštajno-prognozne službe

 

P1010007
P1010007

P3240298
P3240298

P3240299
P3240299

P3240301
P3240301

P3240302
P3240302