Laboratorija za primenjenu entomologiju

Rukovodilac Laboratorije za primenjenu entomologiju

dr Dejan Marčić, naučni savetnik

Saradnici:

dr Petar Klјajić, naučni savetnik
dr Pantelija Perić, naučni savetnik
dr Goran Andrić, naučni saradnik

dipl. inž. Mirjana Prijović, istraživač-saradnik
dipl. inž. Irena Međo, istraživač-saradnik
dipl. inž. Marijana Pražić-Golić, istraživač-saradnik
dipl. inž. Tanja Drobnjaković, istraživač-saradnik
Jelena Drča, tehnički saradnik

Naučno-istraživačka delatnost

  • Proučavanje biologije i ekologije fitofagnih vrsta insekata i grinja i njihovih predatora i parazitoida
  • Proučavanje rezistentnosti insekata i grinja na insekticide i akaricide
  • Proučavanje efekata biopesticida i drugih proizvoda prirodnog porekla na insekte i grinje
  • Proučavanje efekata insekticida i akaricida na biološke parametre i populacioni rast insekata i grinja
  • Istraživanje mogućnosti integrisanja hemijskih, bioloških i drugih mera zaštite bilјa i bilјnih proizvoda od štetnih insekata i grinja

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Ispitivanje biološke efikasnosti insekticida i akaricida u suzbijanju štetnih vrsta insekata i grinja za potrebe registracije i razvoja
  • Fitosanitarni pregled infestacije bilјa i bilјnih proizvoda štetnim insektima i grinjama
  • Praćenje dinamike populacija insekata i grinja u funkciji izveštajno-prognozne službe

 

P1010007
P1010007

P3240298
P3240298

P3240299
P3240299

P3240301
P3240301

P3240302
P3240302

Kada bismo posmatrali pravu prirodu stvari,
svako zeleno drvo je daleko vrednije kao takvo, nego da je napravljeno od zlata i srebra.
Martin Luther

Nema stvari koja bi bila tako vredna poučavanja kao priroda.
Nikola Tesla