Institut danas


Institut danas

Osnovna delatnost Instituta su primenjena i razvojna istraživanja u biotehničkim naukama, naučnoj grani polјoprivreda, naučnoj disciplini zaštita bilјaka (fitopatologija, entomologija, polјoprivredna zoologija, herbologija, fitofarmacija i toksikologija, integralna zaštita bilјa, zaštita uskladištenih proizvoda).

Institut realizuje i stručne poslove u vezi sa registracijom, prometom, primenom i kontrolom sredstava za zaštitu bilјa, zdravlјem bilјa (dijagnozom bilјnih bolesti i fitosanitarnom kontrolom bilјnog materijala) i bezbednošću hrane.
Institut je smešten u jednoj poslovnoj zgradi, ukupne površine 1378 m2, i ostvaruje pravo korišćenja šest hektara zemlјišta na istoj lokaciji. Vlasnik zgrade i zemlјišta je Republika Srbija.

Institut ima ukupno 44 zaposlenih u radnom odnosu i jednog stipendistu Ministarstva prosvete i nauke RS.


Od ukupno 30 istraživača Institut u svom sastavu ima 24 doktora nauka i 6 doktoranata. Prema naučnim i istraživačkim zvanjima struktura istraživača u Institutu je sledeća: naučni savetnici (3), viši naučni saradnici (6), naučni saradnici (11), istraživači saradnici (8), istraživači pripravnici (2).

 

Kada bismo posmatrali pravu prirodu stvari,
svako zeleno drvo je daleko vrednije kao takvo, nego da je napravljeno od zlata i srebra.
Martin Luther

Nema stvari koja bi bila tako vredna poučavanja kao priroda.
Nikola Tesla