O nama

U okviru svoje delatnosti Institut obavlja i sledeće poslove:

  • Proučavanje fiziološko-biohemijskih osnova delovanja pesticida i mehanizama rezistentnosti štetnih organizama;
  • Proučavanje metabolizma, degradacije i trajnosti delovanja pesticida;
  • Toksikološka i ekotoksikološka proučavanja pesticida i drugih toksikanata;
  • Ispitivanje bioloških, hemijskih i toksikoloških svojstava novih pesticida, za dobijanje podataka potrebnih za registraciju u našoj zemlji;
  • Proučavanje biologije i ekologije insekata, grinja, korovskih biljaka, fitopatogenih mikroorganizama i drugih štetnih organizama;
  • Istraživanje prirodnih proizvoda sa pesticidnom aktivnošću, razradu laboratorijskih postupaka sinteze i formulisanja pesticida i razvoj nove tehnologije zaštite bilja u cilju proizvodnje visokovredne hrane;
  • Iznalaženje optimalnih rešenja za suzbijanje štetnih organizama u specifičnim uslovima;
  • Analize i superanalize pesticida i srodnih toksikanata u različitim proizvodima i ocene ispravnosti i kvaliteta proizvoda u unutrašnjem i međunarodnom prometu;
  • Transfer i primenu naučno-tehnoloških rešenja.


Institut može, u skladu sa zakonom, bez upisa u sudski registar, obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, a koje služe isključivo obavljanju registrovane delatnosti Instituta.

Naučnoistraživačka delatnost, koju Institut obavlja u opštem interesu, ostvaruje se primenjenim i razvojnim istraživanjima i osnovnim istraživanjima kao osnovom za primenjena i razvojna istraživanja.

Obavljanjem delatnosti koje predstavljaju komercijalizaciju rezultata naučnog i istraživačkog rada ne sme se ugrožavati kvalitet naučnoistraživačkog rada Instituta.

U skladu sa propisima o visokom obrazovanju i statutima visokoškolskih ustanova, Institut može učestvovati u realizaciji studija u oblasti nauka za koje je Institut registrovan.

 

Institut danas

Istorijat

Organizacija

Arhiva