Laboratorija za fitopatologiju

Rukovodilac Laboratorije za fitopatologiju

Dr Bojan Duduk  

Saradnici:

Dr Bilјana Todorović
Dr Svetlana Milijašević-Marčić
Dr Brankica Pešić
Dr Ivana Potočnik
Dr Emil Rekanović
Dr Miloš Stepanović
Dr Jelena Mitrović
Dr Jovana Hrustić
Dr Milica Mihajlović
Dr Andrea Kosovac

 

Master Inž. Jelena Luković

 

  

Naučno-istraživačka delatnost

  • Proučavanje karakteristika prouzrokovača bolesti bilјaka i gajenih glјiva
  • Detekcija bilјnih patogena primenom klasičnih i molekularnih metoda
  • Razvoj novih metoda suzbijanja fitopatogenih i mikopatogenih mikroorganizama
  • Proučavanje rezistentnosti fitopatogenih i mikopatogenih glјiva na fungicide
  • Proučavanje mogućnosti primene supstanci prirodnog porekla u zaštiti bilјa
  • Projekti TR31043 i III46008

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Laboratorijski biotest fungicida i baktericida
  • Ispitivanje biološke efikasnosti fungicida i baktericida
  • Fitosanitarni pregled bilјnog materijala