Biljana Todorović

 

Dr Bilјana Todorović – viši naučni saradnik

 

Elektronska pošta  biljana.todorovic@pesting.org.rs
Obrazovanje  1990 – Diplomirani inženjer, Polјoprivredni fakultet, Beograd
 1994 – Magistar fitopatologije, Polјoprivredni fakultet, Beograd
 2007 – Doktor biotehničkih nauka, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
Zvanja  1994 – Istraživač pripravnik
 1997 – Istraživač saradnik
 2007 – Naučni saradnik
 2012 – Viši naučni saradnik
Profesionalno iskustvo  1994 – Institut za zaštitu bilјa i životnu sredinu, Beograd
 1997 – Institut SRBIJA – Centar za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 2006 – Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Nagrade i priznanja  2009 - Srebrna plaketu u znak priznanja za višegodišnji dioprinos naučnoistraživačkom radu i razvoju Instituta.
Oblasti istraživanja  Biotehničke nauke – Polјoprivreda – Zaštita bilјaka: Fitopatologija
Članstvo u udruženjima  Društvo za zaštitu bilјa Srbije
Izabrani radovi Todorović, B., Milijasević-Marčić, S., Potočnik, I., Stepanović, M., Rekanović, E., Nikolić-Bujanović, Lj., Čekerevac, M. (2012): In vitro activity of antimicrobial agents against Pseudomonas tolaasii, pathogen of cultivated button mushroom. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, Part B, 47 (3), 175-179.

Milijašević-Marčić, S., Todorović, B., Potočnik, I., Stepanović, M., Rekanović, E. (2012): First report of Pseudomonas tolaasii on Agaricus bisporus in Serbia PHYTOPARASITICA, 40 (3), 299-303.

Milijašević-Marčić, S., Gartemann, K H., Frohwitter, J., Eichenlaub, R., Todorović, B., Rekanović, E., Potočnik, I. (2012): Characterization of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis strains from recent outbreaks of bacterial wilt and canker in Serbia. EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 134, 697-711.

Milijašević S., Todorović B., Rekanović E., Potočnik I., Gavrilović V. (2009): Races and hosts of Pseudomonas syringae pv. tomato in Serbia. ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 61(1): 93-102.

Potočnik I., Rekanović E., Milijašević S., Todorović B., Stepanović M. (2008): Prouzrokovači truleži šampinjona (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) u Srbiji i njihova osetljivost na fungicide. Zbornik rezimea 5. simpozija o zaštiti bilja u BiH, Sarajevo, 36.

Todorović B., Milijašević S., Rekanović E., Potočnik I., Stepanović M. (2008): Susceptibility of bean genotypes to Xanthomonas campestris pv. phaseoli in greenhouse conditions. Pesticides and Phytomedicine, 23(3), 167-173.

Potočnik I., Rekanović E., Milijašević S., Todorović B., Stepanović M. (2008): In vitro sensitivity of the mushroom pathogen Cladobotryum spp. to thiophanate-methyl and different carbendazim formulations. Pesticides and Phytomedicine, 23(1), 33-41.

Gavrilović V., Milijašević S., Todorović B., Živković S., Trkulja N. (2008): Erwinia amylovora – prouzrokovač nekroze korenovog stabla jabuke. Pesticidi i fitomedicina, 23(1), 17-23.

Potočnik I., Milijašević S., Rekanović E., Todorović B., Stepanović M. (2007): Sensitivity of Cladobotryum spp., a pathogen of the Button Mushroom (Agaricus bisporus), to Some Fungicides. Pesticides and Phytomedicine, 22(4), 233-240.

Milijašević S., Todorović B., Rekanović E., Potočnik I., Balaž J. (2007): Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Bacterial Canker of Tomato: 2. Comparison of Effectiveness of Extraction Procedures and Sensitivity of Methods for Detection in Tomato Seeds. Pesticides and fitomedicine, 22(2),121-130.

Todorović B. (2006): Bakteriološke karakteristike Xanthomonas campestris pv. phaseoli, patogena pasulja u Srbiji i mogućnosti suzbijanja. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 1-77. Doktorska disertacija.

Milijašević S., Rekanović E., Todorović B., Stepanović M. (2006): Efikasnost bakarnih preparata u suzbijanju Xanthomonas campestris pv. vesicatiria, prouzrokovača bakteriozne pegavosti lišća paprike. Pesticidi i fitomedicina, 21, 305-311.

Todorović B., Milijašević S., Rekanović E., Balaž J. (2006): Mogućnost zaštite pasulja od Xanthomonas campestris pv. phaseoli primenom bakarnih preparata i aktivatora otpornosti. Pesticidi i fitomedicina, 21, 239-244.

Milijašević S., Todorović B., Balaž J. (2006): Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Bacterial Canker of
Tomato: 1. Conventional and Molecular Identification. Pesticides and phytomedicine. 21,185-192.

Todorović B., Balaž J., Milijašević S., Duduk. B., Rekanović E. (2006): Identifikacija Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith 1897) klasičnim bakteriološkim, serološkim i molekularnim metodama. Pesticidi i fitomedicina, 21, 55-63.

Milijašević S., Todorović B. (2006): Susceptibility of tomato genotypes to Pseudomonas syringae pv. tomato in greenhouse conditions. Pesticides and phytomedicine, 21, 113-120.

Todorović B. (1994): Prilog proučavanju virusa krompira u Jugoslaviji. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1-93. Magistarska teza.