Laboratorija za herbologiju

Rukovodilac Laboratorije za herbologiju

Dr Ljilјana Radivojević

Saradnici:

Dr Vladan Jovanović
Dr Ljilјana Šantrić
Dr Marija Sarić-Krsmanović
Dr Jelena Gajić Umilјendić

Naučno-istraživaka delatnost

  • Prouavanje biologije i ekologije korovskih bilјaka, posebno invazivnih, karantinskih i ekonomski štetnih korovskih vrsta
  • Pruavanje korovske flore u usevima i ruderalnim staništima
  • Prouavanje spektra delovanja i stepena efikasnosti herbicida i regulatora rasta bilјaka
  • Praenje ponašanja i dinamike degradacije herbicida u zemlјištu
  • Prouavanje delovanja herbicida na gajene bilјke i korisne ogranizme u životnoj sredini

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Prouavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Međunarodni projekti

FA COST Action FA1203 “Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ (2012-2016)

Usluge

  • Ispitivanje herbicida i regulatora rasta bilјaka za njihovu registraciju u Republici Srbiji
  • Razvojna ispitivanja herbicida i regulatora rasta bilјaka
  • Kartiranje korova
  • Razrada mera suzbijanja korova
  • Ispitivanje i ocena fizičko-hemijskih osobina i biološke hranlјive vrednosti mikrobioloških đubriva