Biblioteka

Biblioteka Instituta za primenu nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarstvu i šumarstvu je bila posebna celina projektovane organizacione strukture ove velike naučne institucije. Prijemom u radni odnos jednog bibliotekara i redovnim izdvajanjem sredstava za nabavku knjižnog fonda biblioteka je počela svoju delatnost 1960. godine. Krajem 1963. godine biblioteka je useljena u adaptirane prostorije centralne zgrade Instituta, koje su te i naredne godine opremljene savremenim bibliotečkim policama. Ukupan fond biblioteke krajem 1964. godine brojao je oko 900 naslova knjiga i 100 naslova časopisa. Ovaj početni fundus činile su knjige, pretežno na ruskom i engleskom jeziku, i časopisi među kojima su najbrojniji bili američki, a zatim domaći, ruski, engleski, francuski, nemački, kanadski, švajcarski, holandski, švedski i austrijski.

Biblioteka je tokom celog perioda raznih unutrašnjih organizacionih promena INEP-a ostala centralizovana celina čiji je zadatak bio da nabavlja, prikuplja, sređuje i obrađuje naučnu i stručnu literaturu i raznovrsni dokumentacioni materijal iz oblasti primene nuklearne energije u poljoprivredi, veterinarstvu i šumarstvu.

Bibliotečki fond je od početka obrađivan prema tada važećim pravilima za stručne biblioteke, dajući prednost tzv. sistematskom sređivanju literature, odnosno UDK sistemu. Pored sistematskog kataloga, vođeni su i drugi katalozi (autorski, topografski), kao i sve druge evidencije predviđene tadašnjim zakonom o bibliotekama Srbije.

Formiranje biblioteke Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine počelo je 1996. godine na osnovu zatečenog i neobrađenog fonda preuzetog nakon izdvajanja Centra za pesticide i zaštitu životne sredine iz sastava INEP-a 1992. godine i pristupanja Institutu „Srbija”. U vreme formiranja uloženi su posebni napori da se fond obradi, smesti i sačuva u uslovima velikih radova na zgradi Centra koji su trajali nekoliko godina.

Prema trenutnom stanju inventara, fond biblioteke čini ukupno oko 2100 knjiga i skoro 1500 godišta periodike, koji su inventarisani i kataloški obrađeni u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti i Postupkom za rad biblioteka JUS ISO 9001:2001. Fond je takođe obrađen i elektronski u programskom paketu Biblio, koji je razvijen, preporučen i instaliran od strane Narodne biblioteke Srbije.

Biblioteka Instituta je u 2008. godini bila pretplaćena na devet stranih časopisa, a 16 je nabavljeno kroz razmenu, dok je nabavka domaćih časopisa tekla u potpunosti kroz programe razmene sa srodnim institucijama, te je pribavljeno 19 naslova. Pored toga, časopis „Pesticidi i fitomedicina” se u biblioteku Instituta deponuje kao obavezan primerak po osnovu suizdavaštva. Biblioteka je za potrebe istraživača takođe u toku prošle godine nabavila 33 strane knjige i sedam domaćih naslova.

Politika nabavke zasniva se na težnji da se, pre svega, pribavljaju najaktuelniji naslovi knjiga, kao i vodeći međunarodni časopisi iz pojedinih oblasti koji nisu dostupni na drugi način. Pored toga, važan je i trud da se obnove, prošire i obogate razmene publikacija, odnosno časopisa, što Institutu treba da omogući povezivanje sa sličnim ustanovama u susednim i drugim zemljama Evrope i sveta.

Biblioteka je svim istraživačima, preko Narodne biblioteke Srbije, 2004. godine obezbedila pristup bazama podataka iz servisa Kobson preko individualnih naloga, tako da su mogućnosti pretrage za istraživače, naročito nakon lokalnog umrežavanja, sada znatno poboljšane.

U fond biblioteke se obavezno deponuju primerci magistarskih radova i doktorskih teza istraživača Instituta, a poklanja se pažnja i pribavljanju sličnih radova drugih naučnih radnika koji su od interesa za delatnost Instituta.

U biblioteci se izrađuju i godišnje bibliografije objavljenih radova istraživača Instituta, a čini se napor i da se formira godišnja zbirka objavljenih radova i rezimea. Aktivno se sarađuje na pripremanju publikacija Instituta i raznim drugim poslovima vezanim za optimalno odvijanje istraživačkih projekata i istraživačke delatnosti uopšte.

Mada biblioteka Instituta ima status specijalne biblioteke, pa je samim tim zatvorenog tipa, tj. njeni članovi mogu biti samo zaposleni Instituta, neguje se princip uzajamnosti i saradnje sa drugim institucijama, tako da pristup literaturi u čitaonici imaju i studenti i naučni radnici drugih institucija, za koje se povremeno obezbeđuju i fotokopije radova iz raspoloživih publikacija. Sa druge strane, za potrebe istraživača Instituta obezbeđuju se separati radova iz fondova drugih ustanova.

Sadašnji prostor biblioteke čini sala od oko 70 m2 koja je u potpunosti prilagođena funkciji biblioteke. Fond je smešten u zatvorene vitrine, a u istom prostoru se nalazi i čitaonica sa 30 mesta, u kojoj se često održavaju skupovi i prezentacije. Od opreme, biblioteka trenutno ima jedan računar sa on-line pristupom, štampač i jedan fotokopir uređaj. Prostorija biblioteke je klimatizovana.

Biblioteka ima jednog zaposlenog radnika, koji obavlja poslove prevodioca i bibliotekara. U funkciji prevodioca, sarađuje sa istraživačima na pripremi radova i obezbeđivanju raznih drugih vidova pomoći u komunikaciji na engleskom jeziku, kao i u korišćenju literature. Takođe, kao lektor za engleski jezik i prevodilac, učestvuje u pripremi časopisa „Pesticidi i fitomedicina”.


BIBLIOGRAFIJA2008.pdf

Izveštaj o publikacijama prinovljenim u 2008.pdf

Zastita plakat-narudzbenica.pdf