Laboratorija za toksikologiju

Rukovodilac Laboratorije za toksikologiju

Dr Slavica Gašić

Saradnici:

Dr Marija Stevanović

Naučno-istraživačka delatnost

  • Istraživanje prirodnih proizvoda sa pesticidnom aktivnošću, razrada laboratorijskih postupaka za njihovo formulisanja;
  • Razvoj sredstava za zaštitu bilјa kao i pomoćnih sredstava za zaštitu bilјa;
  • Toksikološka i ekotoksikološka proučavanja pesticida i drugih toksikanata;
  • Ispitivanja ponašanja (sudbine) pesticida u životnoj sredini i živim organizmima

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Izrada toksikoloških ocena za aktivne supstance i sredstva za zaštitu bilјa;
  • Izrada toksikoloških mišlјenja za aktivne supstance i sredstva za zaštitu bilјa