Истраживачи

ПЕРСОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ ЕНТОМОЛОГИЈА

Др Дејан Марчић – научни саветник, детаљније...

Др Горан Андрић – виши научни сарадник, детаљније...Др Ирена Међо – научни сарадник, детаљније...Др Маријана Пражић Голић– научни сарадник, детаљније...

Мирјана Пријовић – истраживач сарадник, детаљније...

дипл. инг. Ивана Марић – истраживач сарадник, детаљније...Др Петар Кљајић – научни саветник, детаљније...Др Тања Дробњаковић – научни сарадник, детаљније..

 

 Др Ивана Јовичић – научни сарадник, детаљније..

ПЕРСОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ ФИТОПАТОЛОГИЈАДр Јована Хрустић – виши научни сарадник, детаљније...

Др Емил Рекановић – научни саветник, детаљније...

Др Бојан Дудук – научни саветник, детаљније...

 

Др Милица Михајловић – истраживач приправник, детаљније...

Др Светлана Милијашевић-Марчић – научни саветник,

детаљније...

Др Јелена Митровић – научни сарадник, детаљније...

Др Ивана Поточник – научни саветник, детаљније...

Др Милош Степановић – научни сарадник, детаљније...Др Бранкица Пешић – научни саветник, детаљније...

Др Биљана Тодоровић – виши научни сарадник, детаљније...

 

Мастер Инж. Јелена Луковић – истраживач приправник, детаљније...

ПЕРСОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ ХЕМИЈА

Др Тијана Ђорђевић – научни сарадник, детаљније...

Др Рада Ђуровић-Пејчев – виши научни сарадник, детаљније...Др Анђелка Томашевић – научни сарадник, детаљније...

 


  ПЕРСОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ ТОКСИКОЛОГИЈА

Др Славица Гашић – научни саветник, детаљније...

Др Марија Стевановић – научни сарадник, детаљније...

 

ПЕРСОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ ЗООЛОГИЈА

Др Горан Јокић – научни сарадник, детаљније...

Др Тања Блажић – научни сарадник, детаљније...

 

ПЕРСОНАЛНЕ СТРАНИЦЕ ХЕРБОЛОГИЈА

 

Др Јелена Гајић Умиљендић – истраживач сарадник, детаљније...

Др Владан Јовановић – научни сарадник, детаљније...

Др Љиљана Радивојевић – виши научни сарадник, детаљније...

Др Љиљана Шантрић – научни сарадник, детаљније...

Др Марија Сарић-Крсмановић– научни сарадник, детаљније...

 

 

 

 

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла