Марија Сарић-Крсмановић

 

 Др Марија Сарић-Крсмановић – научни сарадник

 

Електронска пошта  marija.saric@pesting.org.rs
Образовање  2008 – Дипломирани инжењер заштите биља и прехрамбених производа, Пољопривредни факултет, Београд
 2013 – Доктор биотехничких наука, Пољопривредни факултет, Београд
Звања  2012 – 2014 - Истраживач приправник
 2014 - Научни сарадник
Професионално искуство  2008 – 2012 – Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Пољопривредни факултет, Београд)
 2012 – Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
Награде и признања
 
Области истраживања  Биотехничке науке – Пољопривреда – Фитомедицина: Хербологија
Чланство у удружењима  Друштво за заштиту биља Србије
 Херболошко друштво Србије
 European Weed Research Society (EWRS)
 The International Parasitic Plant Society (IPPS)
Изабрани радови

Sarić-Krsmanović, M., Božić, D., Radivojević, Lj., Gajić Umiljendić, J., Vrbničanin, S. (2019): Response of alfalfa and sugar beet to field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) parasitism: physiological and anatomical approach. CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE, 99 (2), 199-209.


Sarić-Krsmanović, M., Božić, D., Radivojević, Lj., Gajić Umiljendić, J., Vrbničanin, S. (2018): Impact of field dodder (Cuscuta campestris Yunk.) on chlorophyll fluorescence and chlorophyll content of alfalfa and sugar beet plants. RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 65 (5), 726–731.


Sarić-Krsmanović M., Božić D., Radivojević Lj., Gajić Umiljendić J., Vrbničanin S. (2017): Effect of Cuscuta campestris parasitism on the physiological and anatomical changes in untreated and herbicide-treated sugar beet. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 52 (11), 812-816.


Sarić-Krsmanović, M., Gajić Umiljendić, J., Radivojević, Lj., Šantrić, Lj., Potočnik, I., Đurović-Pejcev, R. (2019): Bio-herbicidal effects of five essential oils on seed germination and early seedling growth of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 54 (4), 247-251.


Jakovljević, V.D., Vrvić, M.M., Vrbničanin, S., Sarić‐Krsmanović, M. (2018): Phytochemical, free radical scavenging and antifungal profile of Cuscuta campestris Yunck seeds. CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 15 (8), e1800174, https://doi.org/10.1002/cbdv.201800174

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла