Марија Сарић-Крсмановић

 

 Др Марија Сарић-Крсмановић – научни сарадник

 

Електронска пошта  marija.saric@pesting.org.rs
Образовање  2008 – Дипломирани инжењер заштите биља и прехрамбених производа, Пољопривредни факултет, Београд
 2013 – Доктор биотехничких наука, Пољопривредни факултет, Београд
Звања  2012 – 2014 - Истраживач приправник
 2014 - Научни сарадник
Професионално искуство  2008 – 2012 – Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Пољопривредни факултет, Београд)
 2012 – Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
Награде и признања
 
Области истраживања  Биотехничке науке – Пољопривреда – Фитомедицина: Хербологија
Чланство у удружењима  Друштво за заштиту биља Србије
 Херболошко друштво Србије
 European Weed Research Society (EWRS)
 The International Parasitic Plant Society (IPPS)
Изабрани радови Vrbničanin S., Sarić-Krsmanović M., Božić D. (2013): The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on morphological and fluorescence parameters of giant ragweed (Ambrosia trifida L.). Pesticides and Phytomedicine, 28(1): 57-62.

Božić D., Sarić M., Malidža G., Ritz C., Vrbničanin S. (2012): Resistance of sunflower hybrids to imazamox and tribenuron-methyl. Crop Protection, 39: 1-10.

Bozic D., Saric-Krsmanovic M., Pavlovic D., Vrbnicanin S. (2013): Effect of nicosulfuron on plant traits of Xanthium strumarium. Journal of Plant Diseases and Protection, 120 (5/6), 233–237.

Sarić M.
, Božić D., Pavlović D., Elezović I., Vrbničanin S. (2012): Temperature effects on common cocklebur (Xanthium strumarium L.) seed germination. Romanian Agricultural Research, 29: 389-393.

Sarić-Krsmanović, M., Božić, D., Pavlović, D., Radivojević, Lj, Vrbničanin, S. (2013): Temperature Effects on Cuscuta campestris Yunk. Seed Germination. Pesticides and Phytomedicine, 28:187-193.

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла