Љиљана Шантрић

 

Др Љиљана Шантрић – научни сарадник

 

Електронска пошта
 ljiljana.santric@pesting.org.rs
Образовање
 1987 – Дипломирани инжењер агрономије, Пољопривредни факултет, Приштина
 1999 – Магистар биотехничких наука – област агрономских наука - микробиологије, Пољопривредни факултет, Београд
 2013 - Доктор пољопривредних наука
Звања  1988 – Асистент
 1999 – Истраживач сарадник
 2014 - Научни сарадник
Професионално искуство  1988 – Пољопривредни факултет, Приштина
 1999 – Институт СРБИЈА – Центар за пестициде и заштиту животне средине, Београд
 2006 – Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
Награде и признања
 
Области истраживања  Биотехничке науке – Пољопривреда, Микробиологија, Заштита биљака, Хербологија
Чланство у удружењима
 Друштво за заштиту биља Србије
 Херболошко друштво Србије
Изабрани радови Đurović R., Đorđević T., Šantrić Lj. (2012): Liquid-Solid Sample Preparation Folloved by Headspace Solid-Phase Microextracion Determination of Multiclass Pesticides in Soil. Journal of AOAC International, 95(5), 1331-1337.

Radivojević Lj., Gašić S., Šantrić Lj., Gajić Umiljendić J., Marisavljević D. (2012): Short-time effects of the herbicide nicosulfuron on the biochemical activity of chernozem soil. Journal of Serbian Chemical Society, 77(6), 845-854.

Radivojević Lj., Šantrić Lj., Gajić Umiljendić J. (2011): Rimsulfuron in soil: effects on microbiological properties under varying soil conditions. Pesticides and Phytomedicine, 26(2), 135-140.

Đurović R., Đorđević T., Gašić S., Šantrić Lj., Ignjatović Lj. (2010): Headspace solid phase microextracion methode for determination of triazine and organophosphorus pesticides in soil. Journal of Environmental Science and Health Parth B, 45, 626-632.

Radivojević Lj., Gašić S., Šantrić Lj., Stanković-Kalezić R. (2008): The impact of atrazine on several biochemical properties of chernozem soil. Journal of Serbian Chemical Society, 73(10), 951-959.

Stanković-Kalezić R., Radivojević Lj., Janjić V., Šantrić Lj., Malidža G. (2008): A new association of ruderal weeds at Pančevački rit in Serbia. Helia, 31(49), 35-44.

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла