Лабораторија за фитопатологију

Руководилац Лабораторије за фитопатологију

Др Бојан Дудук  

Сарадници:

Др Биљана Тодоровић
Др Светлана Милијашевић-Марчић
Др Бранкица Пешић
Др Ивана Поточник
Др Емил Рекановић
Др Милош Степановић
Др Јелена Митровић
Др Јована Хрустић
Др Милица Михајловић
Др Андреа Косовац

Мастер Инж. Јелена Луковић

 

Научно-истраживачка делатност

  • Проучавање карактеристика проузроковача болести биљака и гајених гљива
  • Детекција биљних патогена применом класичних и молекуларних метода
  • Развој нових метода сузбијања фитопатогених и микопатогених микроорганизама
  • Проучавање резистентности фитопатогених и микопатогених гљива на фунгициде
  • Проучавање могућности примене супстанци природног порекла у заштити биља
  • Пројекти TR31043 и III46008

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

TR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

  • Лабораторијски биотест фунгицида и бактерицида
  • Испитивање биолошке ефикасности фунгицида и бактерицида
  • Фитосанитарни преглед биљног материјала

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла