Пројекти

За разлику од неких других целина ове публикације, израда ове целине је, готово за цео протекли историјски период, морала бити ослоњена на резултате истраживања изузетно обимне архивске документације ИНЕП-а из периода 1959-1990. и делимично документације Института за истраживања у пољопривреди „Србија” из периода 1991-2006. године. Прегледом тих извора врло брзо је установљено да у обе институције није вођена било каква систематизована евиденција о реализацији научноистраживачких пројеката, нити је сачувана документација о пројектима хронолошки повезивана, тематски обједињавана и физички архивирана у посебне целине. Истраживање је додатно отежало и карактеристично временско раздобље у коме су се непрекидно мењали организациони облици савезних, републичких и других финансијера пројеката, временски периоди трајања пројеката, њихови називи, облици и форме уговора и извештаја о пројектима, а нарочито обим и врста података у њима. Зато су, упркос напору и жељи да подаци ове целине буду потпуни, они остали фрагментарни. Али, и као такви, могу да представе све релевантне аспекте научноистраживачког рада овог института у протеклих 50 година.

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла