Јелена Гајић Умиљендић

 

 Др Јелена Гајић Умиљендић – истраживач сарадник

 

Електронска пошта

 jelena.gajic@pesting.org.rs; pecikos@gmail.com

Образовање

 2004 – Дипломирани инжењер поЉопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа,  Пољопривредни факултет, Београд

 2015  – Доктор наука-Биотехничке науке, Пољопривредни факултет, Београд

Звања

 2006 – Истраживач приправник
 2009 – Истраживач сарадник

 2015 – Научни сарадник

Професионално искуство

 2005 – Пољопривредни факултет, Београд
 2006 – Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд

Награде и признања

 

Области истраживања

 Биотехничке науке – Пољопривреда – Заштита биљака: Фитофармација;      Хербологија

Чланство у удружењима

 Друштво за заштиту биља Србије
 Херболошко друштво Србије
 European Weed Research Society (EWRS)

Изабрани радови

Sarić-Krsmanović, M., Gajić Umiljendić, J., Radivojević,  Lj., Šantrić, Lj., Potočnik, I., Đurović-Pejcev, R. (2019): Bio-herbicidal effects of five essential oils on seed germination and early seedling growth of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medik.). Journal of Environmental Science and Health, Part B, doi: 10.1080/03601234.2018.1550309

Gajić Umiljendić J., Sarić-Krsmanović M., Šantrić Lj., Radivojević Lj. (2017): Common milkweed (Asclepias syriaca L.) response to sulcotrione. Pesticides and phytomedicine, 32 (3-4), 197-203.

Gajić Umiljendić J., Đorđević T., Šantrić Lj., Sarić-Krsmanović M., Radivojević Lj. (2016): Cucumber susceptibility to simulated soil residues of clomazone. Pesticides and phytomedicine, 31(3-4), 107-114.

Radivojević Lj., Sarić-Krsmanović M., Gajić Umiljendić J., Božić, D., Šantrić Lj. (2016): The Impacts of Temperature, Soil Type and Soil Herbicides on Seed Germination and Early Establishment of Common Milkweed (Asclepias syriaca L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44(1), 291-295.

Gajić Umiljendić J., Sarić-Krsmanović M., Šantrić Lj., Radivojević Lj. (2015): The effect of soil type on imazamox phytotoxicity to tomato. Pesticides and phytomedicine, 30(4), 217-224.

Gajić Umiljendić J., Radivojević Lj., Đorđević T., Jovanović-Radovanov K., Šantrić Lj., Đurović-Pejčev R., Elezović I. (2013): A bioassay technique to study clomazone residues in sandy loam soil. Pesticides and Phytomedicine, 28(3): 203-211.

Gajić Umiljendić J., Jovanović-Radovanov K., Radivojević Lj., Šantrić Lj., Đurović R., Đorđević T. (2012): Maize, Sunflower and Barley Sensitivity to the Residual Activity of Clomazone in Soil. Pesticides and phytomedicine, 27(2), 157-165.

 

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла