Јелена Гајић Умиљендић

 

 Др Јелена Гајић Умиљендић – истраживач сарадник

 

Електронска пошта  jelena.gajic@pesting.org.rs; pecikos@gmail.com
Образовање  2004 – Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа, Пољопривредни факултет, Београд
Звања
 2006 – Истраживач приправник
 2009 – Истраживач сарадник
Професионално искуство  2005 – Пољопривредни факултет, Београд
 2006 – Институт за пестициде и заштиту животне средине, Београд
Награде и признања
 
Области истраживања  Биотехничке науке – Пољопривреда – Заштита биљака: Фитофармација; Хербологија
Чланство у удружењима  Друштво за заштиту биља Србије
 Херболошко друштво Србије
 European Weed Research Society (EWRS)
Изабрани радови Gajić Umiljendić J., Radivojević Lj., Đorđević T., Jovanović-Radovanov K., Šantrić Lj., Đurović-Pejčev R., Elezović I. (2013): A bioassay technique to study clomazone residues in sandy loam soil. Pesticides and Phytomedicine, 28(3): 203-211.

Radivojević Lj., Gašić S., Šantrić Lj., Gajić Umiljendić J., Marisavljević D. (2012): Short-time effects of the herbicide nicosulfuron on the biochemical activity of chernozem soil. Journal of Serbian Chemical Society, 77(6), 845-854.

Gajić Umiljendić J., Jovanović-Radovanov K., Radivojević Lj., Šantrić Lj., Đurović R., Đorđević T. (2012): Maize, Sunflower and Barley Sensitivity to the Residual Activity of Clomazone in Soil. Pesticides and phytomedicine, 27(2), 157-165.

Đurović R., Đorđević T., Radivojević Lj., Šantrić Lj., Gajić Umiljendić J. (2012): Multiresidue Analysis of Pesticides in Soil by Liquid-Solid Extraction Procedure. Pesticides and phytomedicine, 27(3), 239-244.

Radivojević Lj., Šantrić Lj., Gajić Umiljendić J. (2011): Rimsulfuron in soil: effects on microbiological properties under varying soil conditions. Pesticides and Phytomedicine, 26(2), 135-140.

Radivojević Lj., Gašić S., Gajić Umiljendić J., Šantrić Lj., Brkić D. (2011): Impact of different adjuvants and modes of application on efficacy of rimsulfuron in maize. Pesticides and Phytomedicine, 26(3), 255-263.

Đurović R., Gajić Umiljendić J., Cupać S., Ignjatović Lj. (2010): Solid Phase Microextraction as an Efficient Method for Characterization of the Interaction of Pesticides with Different Soil Types. Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(6), 985-994.

 

 

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла