Лабораторија за примењену ентомологију

Руководилац Лабораторије за примењену ентомологију

др Дејан Марчић, научни саветник

Сарадници:

др Петар Кљајић, научни саветник
др Пантелија Перић, научни саветник
др Горан Андрић, научни сарадник
дипл. инж. Мирјана Пријовић, истраживач-сарадник
дипл. инж. Ирена Међо, истраживач-сарадник
дипл. инж. Маријана Пражић-Голић, истраживач-сарадник
дипл. инж. Тања Дробњаковић, истраживач-сарадник
Јелена Дрча, технички сарадник

Научно-истраживачка делатност

  • Проучавање биологије и екологије фитофагних врста инсеката и гриња и њихових предатора и паразитоида
  • Проучавање резистентности инсеката и гриња на инсектициде и акарициде
  • Проучавање ефеката биопестицида и других производа природног порекла на инсекте и гриње
  • Проучавање ефеката инсектицида и акарицида на биолошке параметре и популациони раст инсеката и гриња
  • Истраживање могућности интегрисања хемијских, биолошких и других мера заштите биља и биљних производа од штетних инсеката и гриња

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

ТR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

  • Испитивање биолошке ефикасности инсектицида и акарицида у сузбијању штетних врста инсеката и гриња за потребе регистрације и развоја
  • Фитосанитарни преглед инфестације биља и биљних производа штетним инсектима и грињама
  • Праћење динамике популација инсеката и гриња у функцији извештајно-прогнозне службе

 

P1010007
P1010007

P3240298
P3240298

P3240299
P3240299

P3240301
P3240301

P3240302
P3240302

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла