Лабораторија за примењену ентомологију

Руководилац Лабораторије за примењену ентомологију

Др Дејан Марчић

Сарадници:

Др Петар Кљајић
Др Горан Андрић
Дипл. Инж. Мирјана Пријовић
Др Ирена Међо
Др Маријана Пражић-Голић
Др Тања Дробњаковић
Др Ивана Јовичић
Дипл. Инж. Ивана Марић
 

 

Научно-истраживачка делатност

 • Проучавање биологије и екологије фитофагних врста инсеката и гриња и њихових предатора и паразитоида
 • Проучавање резистентности инсеката и гриња на инсектициде и акарициде
 • Проучавање ефеката биопестицида и других производа природног порекла на инсекте и гриње
 • Проучавање ефеката инсектицида и акарицида на биолошке параметре и популациони раст инсеката и гриња
 • Истраживање могућности интегрисања хемијских, биолошких и других мера заштите биља и биљних производа од штетних инсеката и гриња

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

ТR31043: Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

 • Испитивање биолошке ефикасности инсектицида и акарицида у сузбијању штетних врста инсеката и гриња за потребе регистрације и развоја
 • Фитосанитарни преглед инфестације биља и биљних производа штетним инсектима и грињама
 • Праћење динамике популација инсеката и гриња у функцији извештајно-прогнозне службе

 

There was an uncatched exception
SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'pesting2017cir.wb_mod_brax_highslide_b' doesn't exist
in line (76) of (/framework/class.database.php):
array (
 0 => 
 array (
  'function' => 'globalExceptionHandler',
  'args' => 
  array (
   0 => 
   PDOException::__set_state(array(
     'message' => 'SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table \'pesting2017cir.wb_mod_brax_highslide_b\' doesn\'t exist',
     'string' => '',
     'code' => '42S02',
     'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/framework/class.database.php',
     'line' => 76,
     'trace' => 
    array (
     0 => 
     array (
      'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/framework/class.database.php',
      'line' => 76,
      'function' => 'query',
      'class' => 'PDO',
      'type' => '->',
     ),
     1 => 
     array (
      'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/modules/Brax_HighSlide_Gallery_B/view.php',
      'line' => 20,
      'function' => '_query',
      'class' => 'database',
      'type' => '->',
     ),
     2 => 
     array (
      'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/framework/frontend.functions.php',
      'line' => 379,
      'args' => 
      array (
       0 => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/modules/Brax_HighSlide_Gallery_B/view.php',
      ),
      'function' => 'require',
     ),
     3 => 
     array (
      'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/templates/pesting-strana/index.php',
      'line' => 111,
      'function' => 'page_content',
     ),
     4 => 
     array (
      'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/index.php',
      'line' => 87,
      'args' => 
      array (
       0 => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/templates/pesting-strana/index.php',
      ),
      'function' => 'require',
     ),
     5 => 
     array (
      'file' => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/laboratorije/laboratorija-za-primenenu-entomologiju.php',
      'line' => 8,
      'args' => 
      array (
       0 => '/var/www/vhosts/pesting.org.rs/httpdocs/cir/index.php',
      ),
      'function' => 'require',
     ),
    ),
     'previous' => NULL,
     'errorInfo' => 
    array (
     0 => '42S02',
     1 => 1146,
     2 => 'Table \'pesting2017cir.wb_mod_brax_highslide_b\' doesn\'t exist',
    ),
   )),
  ),
 ),
)