Институт данас

Институт данас

Основна делатност Института су примењена и развојна истраживања у биотехничким наукама, научној грани пољопривреда, научној дисциплини заштита биљака (фитопатологија, ентомологија, пољопривредна зоологија, хербологија, фитофармација и токсикологија, интегрална заштита биља, заштита ускладиштених производа).

Институт реализује и стручне послове у вези са регистрацијом, прометом, применом и контролом средстава за заштиту биља, здрављем биља (дијагнозом биљних болести и фитосанитарном контролом биљног материјала) и безбедношћу хране.
Институт је смештен у једној пословној згради, укупне површине 1378 м2, и остварује право коришћења шест хектара земљишта на истој локацији. Власник зграде и земљишта је Република Србија.

Институт има укупно 44 запослених у радном односу и једног стипендисту Министарства просвете и науке РС.

Од укупно 30 истраживача Институт у свом саставу има 24 доктора наука и 6 доктораната. Према научним и истраживачким звањима структура истраживача у Институту је следећа: научни саветници (3), виши научни сарадници (6), научни сарадници (11), истраживачи сарадници (8), истраживачи приправници (2).

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла