Природа је једина књига
која на свим листовима нуди много садржаја.
Goethe

Природа нам скрива своје тајне јер је величанствена,
а не јер је варалица.
Albert Einstein