Laboratorija za primenjenu zoologiju

Rukovodilac Laboratorije za primenjenu zoologiju

Dr Goran Jokić

Saradnici:

Dr Tanja Blažić
Suzana Đedović, dipl. inž. zootehnike

Naučno-istraživačka delatnost

 • karakteristike glodara štetnih u polјoprivredi i šumarstvu,
 • metode prognoze pojave i distribucije štetnih glodara, u cilјu sprovođenja preventivne zaštite,
 • mere suzbijanja štetnih glodara i ekonomičnost njihove primene,
 • organizacija sistema suzbijanja štetnih glodara,
 • biološke, ekološke i genetičke karakteristike sitnih glodara kao indikatora zagađenosti životne sredine,
 • ispitivanje biologije i ekologije puževa i biološke efikasnosti i mehanizama delovanja moluskocida
 • Ispitivanje delovanja eteričnih ulјa kao atraktana, repelenata i konzrvanasa u mamcima za suzbijanje glodara
 • Ispitivanje osetlјivosti jedinki domaćeg miša, izlovlјenih na različitim lokalitetima, na bromadiolon;
 • Ispitivanje osetlјivosti na bromadiolon potomaka jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon;
 • Ispitivanje osetlјivosti na difenakum jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon;
 • Ispitivanje osetlјivosti na brodifakum jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon;
 • Utvrđivanja prisustva mutacija u Vkorc1 genu kod jedinki sa smanjenom osetlјivošću na bromadiolon;

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

III-46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane, podprojekat: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim artropodama, puževima i glodarima u funkciji efikasnosti i prevazilaženja rezistentnosti. (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

 • Ispitivanje efikasnosti rodenticida u cilјu registracije za promet i primenu u polјoprivredi (otvoreno polјe, voćnjaci, zasadi, plastenici, staklenici) u Republici Srbiji i Republici Srpskoj
 • Ispitivanje efikasnosti rodenticida u cilјu registracije za promet i primenu u oblasti javnog zdravstva u Republici Srbiji i Republici Srpskoj
 • Ispitivanje efikasnosti moluskocida u cilјu registracije za promet i primenu u polјoprivredi (otvoreno polјe, zasadi, plastenici, staklenici) u Republici Srbiji i Republici Srpskoj
 • Ispitivanje efikasnosti avicida u cilјu registracije za promet i primenu u polјoprivredi (otvoreno polјe, voćnjaci, zasadi) u Republici Srbiji i Republici Srpskoj
 • Kontrola uspešnosti akcija suzbijanja glodara na farmama i skladištima hrane i drugih uskladištetnih polјoprivrednih proizvoda i kontrola uspešnosti akcija sistematskih deratizacija naselјenih mesta