Laboratorija za hemiju

Rukovodilac Laboratorije za hemiju

Dr Tijana Đorđević

Saradnici:

Dr Rada Đurović-Pejčev 
Dr Anđelka Tomašević
Milena Spasojević. tehn. saradnik
Milojka Drobnjaković, tehn. saradnik

 

Istraživačka delatnost

  • Proučavanje procesa degradacije pesticida u životnoj sredini,
  • Razvoj metoda analitike pesticida prirodnog porekla,
  • Razvoj metoda za određivanje ostataka pesticida i drugih toksikanata u polјoprivrednim proizvodima i životnoj sredini,
  • Proučavanje metabolizma pesticida i razvoj metoda za određivanje enzimske aktivnosti in vitro
  • Proučavanje fotodegradacija pesticida i ostalih zagađivača životne sredine

Projekti na kojima učestvuju saradnici Laboratorije

TR31043: Proučavanje bilјnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilјu razvoja metoda bioracionalne zaštite bilјai proizvodnje bezbedne hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

III46008: Razvoj integrisanih sistema upravlјanja štetnim organizmima u bilјnoj proizvodnji sa cilјem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Usluge

  • Ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina pesticida za primenu u polјoprivredi i javnom zdravstvu
  • Ispitivanje hemijskih i fizičkih osobina sredstava za ishranu bilјa (mineralna đubriva)
  • Određivanje ostataka pesticida u polјoprivrednim proizvodima, zemlјištu i vodi
  • Određivanje toksičnih elemenata u polјoprivrednim proizvodima, zemlјištu i vodi

 

NOVO !!! Cenovnik Usluga - Laboratorija za hemiju  

 

Kada bismo posmatrali pravu prirodu stvari,
svako zeleno drvo je daleko vrednije kao takvo, nego da je napravljeno od zlata i srebra.
Martin Luther

Nema stvari koja bi bila tako vredna poučavanja kao priroda.
Nikola Tesla