Časopis "Pesticides and Phytomedicine" - Istorijat

    Sveske

  1. Sva godišta i sveske


  2. Poslednja sveska

Uputstvo za autore

  Časopis „Pesticidi i fitomedicina“, naučni časopis Društva za zaštitu bilja Srbije, osnovan je 1986. godine pod nazivom „Pesticidi - Jugoslovenski časopis za pitanja proizvodnje, prometa i primene pesticida“. Časopis „Pesticidi“ osnovali su preduzeće „Privredni pregled“ (kao izdavač), prof. dr Radojica Kljajić i njegovi saradnici sa Katedre za pesticide Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, i dr Ilija Perić i dr Neško Nešković iz Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd. Časopis je osnovan sa zadatkom da publikuje originalne radove domaćih i stranih autora iz oblasti proizvodnje, prometa i primene pesticida, normativne regulative, zaštite čoveka, hrane i životne sredine, obrazovanja kadrova, odbrambenih aspekata proučavanja i primene pesticida.

Prvi glavni i odgovorni urednik časopisa bio je prof. dr Radojica Kljajić, a u sastav prvog Redakcionog odbora ušli su (pored prof. Kljajića) dr Milomir Kuzmanović, dr Dušan Đurić, Novica Mitić, Toma Pavlović, dr Branko Delević, dr Mileta Živanović, dr Neško Nešković, Miloje Andrić i Franjo Čoha.

Prvi volumen sadržao je četiri broja i tu dinamiku izlaženja časopis je zadržao i do danas.Posle smrti profesora Kljajića (30. marta 1987. godine) funkciju glavnog i odgovornog urednika časopisa preuzeo je dr Neško Nešković, naučni savetnik Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine. Ovu funkciju dr Nešković je obavljao punih 20 godina, sve do odlaska u penziju 2007. godine. Pod njegovim uredništvom pojavila su se tri preostala broja za 1987. godinu i objavljeno je još 80 brojeva časopisa u volumenima 3-22. U ovom periodu, časopis „Pesticidi“ je doživeo značajne statusne, organizacione i tehničke promene, čiji je rezultat bio unapređivanje kvaliteta i povećanje rejtinga čaospisa.

Redakcija časopisa dobilaje međunarodni karakter sredinom 1990-tihkada su u njen sastavušli ugledni naučni radnici iz Japana, Čehoslovačke, Velike Britanije, Danske, Turske i SAD. Počevši od prvog broja u 1992. godini časopis „Pesticidi“ počinje da izlazi sa podnaslovom „Jugoslovenski naučni časopis“, a Društvo za zaštitu bilja Srbije postaje suizdavač časopisa.Od 2004. godine(volumen 19) časopis počinje da izlazi pod nazivom „Pesticidi i fitomedicina“ Koncepcija časopisa je promenjena otvaranjem mogućnosti za objavljivanje radova iz cele naučne oblasti zaštita bilja/fitomedicina, uz značajno poboljšanje kvaliteta štampe i tehničke opremljenosti. Uvedene su i funkcije urednika oblasti koje počinju da obavljaju dr Ilija Perić (za oblast Pesticidi), dr Radoslava Spasić (za oblast Štetočine bilja), dr Radivoje Jevtić (za oblast Bolesti bilja) i dr Sava Vrbničanin (za oblast Korovi).

U drugom broju za 2005. godinu prvi put se pojavljuje podnaslov „Naučni časopis Društva za zaštitu bilja Srbije“. Od 2006. godine (volumen 21), izdavači časopisa postaju Institut za pesticide i zaštitu životne sredine i Društvo za zaštitu bilja. Odlaskom u penziju dr Neška Neškovića krajem 2007. godine, za glavnog i odgovornog urednika časopisa imenovan je dr Dejan Marčić, koji je od 2005. godine obavljao funkciju zamenika glavnog i odgovornog urednika.Izdavanje časopisa „Pesticidi i fitomedicina“ usklađeno je sa Aktom o uređivanju naučnih časopisa, donetim od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u julu 2009. godine, kojim se uređuje opremanje časopisa u celini i članaka u njemu, kao i utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se koristi u uređivačkom radu. Poslednjih pet godina časopis je znatno poboljšao svoju globalnu vidljivost i uticajnost. Krajem 2009. godine potpisan je ugovor sa Narodnom bibliotekom Srbije o pristupanju časopisa sistemu dodele DOI (Digital Object Identifier) brojeva objavljenim radovima. Početkom 2010. godine, časopis je uključen u DOAJ (Directory of Open Access Journals), čime je omogućen slobodan elektronski pristup celim radovima, počev od trećeg broja iz2006. godine (volumen 21). Sa prvim brojem u 2012. godini (volumen 27) časopis objavljuje radove isključivo na engleskom jeziku. Iste godine, časopis se uključio u ASEESTANT, sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa, koji podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici. Ovaj sistem omogućava integraciju radova u sistem unakrsnog referisanja (CrossRef, DOI) i prevenciju plagijarizma (CrossCheck).Krajem 2012. godine, časopis je potpisao i ugovor o uključivanju u bazu podataka EBSCO.

Zahvaljujući ovim poboljšanjima, podignut je kvalitet obajvljneih radova i povećan udeo radova autora iz inostranstva. U zvaničnim kategorizacijama domaćih naučnih časopisa koje Ministarstvo prosvete i nauke objavljuje od 2009. godine, „Pesticidi i fitomedicina“ su bili u kategoriji M51 (vodeći časopis nacionalnog značaja) 2009, 2010 i 2012. godine i u kategoriji M24 (časopis međunarodnog značaja verifikovan posebnom odlukom) 2011. i 2013. godine. Na taj način potvrđena je vodeća uloga časopisa u naučnoj oblasti zaštita bilja/fitomedicina.


AKTUELNI PODACI O ČASOPISU

ISSN: 1820-3949

Izdavač: Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Suizdavač: Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd

Glavni i odgovorni urednik: dr Dejan Marčić, naučni savetnik
                                        Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
Menadžer časopisa i lektor: Dušica Marinkov-Jovanović
Veb adresa:
E-mail adresa: pesticidiifitomedicina@pesting.org.rs

Urednici oblasti:
Pesticidi: prof. dr Dušanka Inđić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Bolesti bilja: dr Radivoje Jevtić, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Štetočine bilja: prof. dr Radoslava Spasić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
Korovi: prof. dr Sava Vrbničanin, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Redakcioni odbor
 

Članovi iz Srbije Inostrani članovi
Jelica Balaž Assunta Bertaccini (Italija)
Dragica Brkić Catherine Baroffio (Švajcarska)
Bojan Duduk Tanja Gotlin-Čuljak (Hrvatska)
Slavica Gašić Mark Gleason (SAD)
Veljko Gavrilović Gabor Hirka (Mađarska)
Petar Kljajić Snježana Hrnčić (Crna Gora)
Branka Krstić Ismail Kasap (Turska)
Sanja Lazić Nickolas Kavallieratos (Grčka)
Slobodan Milenković Zlatko Korunić (Kanada)
Svetlana Milijašević-Marčić Carlos Zaragosa Larios (Španija)
Aleksa Obradović Ivana Majić (Hrvatska)
Svetlana Paunović Irena Mavrič Pleško (Slovenija)
Pantelija Perić Mariana Nakova (Bugarska)
Radmila Petanović Marco Scortichini (Italija)
Ljiljana Radivojević  
Emil Rekanović  
Ivan Sivčev  
Svetomir Stamenković  
Brankica Tanović  
Petar Vukša  


Obezbeđivanje kvaliteta

Prijavljivanje radova onlajn: aSEEStant
Praćenje recenziranja: aSEEStant
CrossRef/DOI: doiSerbia
Zaštita od plagijarizma: CrossCheck/iThenticate
Legitimnost citiranja: CiteMatcher
Ključne reči (zasnovane na Thesaurus-u): AKwA/KwASS

Tiraž: 200
Citira se u: EBSCO, Chemical Abstracts, CABI, AGRIS, Scindeks,
Celi radovi dostupni na adresama: www.pesting.org.rs; www.doaj.org