Лабораторија за токсикологију

Руководилац Лабораторије за токсикологију

др Славица Гашић

Сарадници:

др Марија Стевановић

 

Научно-истраживачка делатност

  • Истраживање природних производа са пестицидном активношћу, разрада лабораторијских поступака за њихово формулисања;
  • Развој средстава за заштиту биља као и помоћних средстава за заштиту биља;
  • Токсиколошка и екотоксиколошка проучавања пестицида и других токсиканата;
  • Испитивања понашања (судбине) пестицида у животној средини и живим организмима;

Пројекти на којима учествују сарадници Лабораторије

III46008: Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности и унапређења квалитета и безбедности хране (Министараство просвете, науке и технолошког развоја)

Услуге

  • Израда токсиколошких оцена за активне супстанце и средства за заштиту биља;
  • Израда токсиколошких мишљења за активне супстанце и средства за заштиту биља

 

Када бисмо посматрали праву природу ствари,
свако зелено дрво је далеко вредније као такво, него да је направљено од злата и сребра.
Martin Luther

Нема ствари која би била тако вредна поучавања као природа.
Никола Тесла